2016(e)ko azaroaren 2(a), asteazkena

4. Módulua. Ikaskuntzarako ingurune birtualen diseinua. Módulo 4. Diseño de entornos virtuales de aprendizaje.

EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) Virtual Learning Environment (VLE)
Webean dagoen hezkuntza espazio bat da, interakzio didaktikoa, hots, komunikazio pedagogikoa errazten duen aplikazio bat da. Presentzialki, ez presentzialki edota mistoki jardun daiteke.
Ezaugarriak:
Aktibitateak eta materialak publikatzea.
Taldekideen arteko interakzioa eta komunikazioa.
Talde lanak burutzeko partaidetza.
Irakasgaiaren antolakuntza.
Rolak:
- Curriculumaren diseinatzailea: Kurtsoaren diseinua, aktibtateen planifikazioa, kontzeptuen aukeraketa …
- Kontzeptuen igorlea: formatu ezberdinetan materialak eskaintzea interakzioa helburutzat izanik.
- Tutorea: irakaskuntzaren transmisioa.
- Ebaluatzaileak: Ikasleen irakaskuntza eta formazioa.
- Teknikoa: Kurtsoan zehar irakasleek daukaten zailtasunei aurre egitea.
Open source diren EVA batzuen adibidea duzue hemen eskuragarri:
http://atutor.ca/.
https://chamilo.org/es/
https://www.docebo.com/doceboCms/
http://www.claroline.net/
https://www.sakaiproject.org/
Es un espacio educativo alojado en la web, que posibilita la interacción didáctica, es decir, facilita la comunicación pedagógica en un entorno digital. Se puede llevar a cabo completamente a distancia, presencial, o de una naturaleza mixta que combine ambas modalidades.
Características:
La publicación de materiales y actividades.
La comunicación o interacción entre los miembros del grupo.
La colaboración para la realización de tareas grupales.
La organización de la asignatura.
Roles:
- Diseñador del currículum: diseño general del curso, planificación de actividades, selección de contenidos…
- Proveedor de contenidos: elaboración de materiales de enseñanza en diferentes formatos caracterizando la interactividad.
- Tutorización: facilitador del aprendizaje.
- Evaluador: tanto de los aprendizajes de los alumnos como del proceso formativo.
- Técnico: proporcionar soporte técnico a las dificultades que encuentren los alumnos.
Aquí os dejo algunos ejemplos de EVAs con open source:
http://atutor.ca/.
https://chamilo.org/es/
https://www.docebo.com/doceboCms/
http://www.claroline.net/
https://www.sakaiproject.org/
Webgrafia:
2016-11-02 berreskuratua hemendik: http://www.aula1.com/entorno-virtual-aprendizaje-eva/
2016-11-02 berreskuratua hemendik: http://www.xarxatic.com/herramientas-2-0/entornos-virtuales-de-aprendizaje-evas/

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina